قهوهجوش موکا

روش تهیه اسپرسو با موکاپات

تهیه قهوه اسپرسو ایتالیایی با موکاپات یکی از قدیمی ترین روش های تهیه قهوه اسپرسو است. اسپرسو بدست آمده با این قهوه جوش تلخ تر از قهوه جوش های دیگر است و مزیت دیگر آن ارزان قیمت بودن قهوه ساز و امکان حمل و نقل آسان است. موکاپات از سه قسمت تشکیل شده است: قسمت …