روش درست کردن قهوه کابوی

روش درست کردن قهوه کابوی (کابوی کافی)

کابوی کافی یا قهوه کابوی یا قهوه گاوچران یکی از قدیمی ترین روش های درست کردن قهوه در جهان است و صد ها سال است که مردم قهوه را به این روش درست می کنند. البته ساده و ابتدایی بودن این روش دلیل بر این نمیشه که تجربه و تبحری در کار نباشه و مثل …