برایر چیست

برایر چوب فراوری شده مخصوص درست کردن پیپ در صد سال اخیر هر شخصی که نام پیپ را شنیده است حتما آن را ساخته شده از برایر (یک نوع چوب) دانسته است. بهترین چوب ساخت پیپ چیست؟ اریکا آربورا فرق برایر (Briar)و چوب (wood)چیست؟وود یا چوب یک لغت عام است که به تمامی محصولات اولیه …