روش نگهداری قهوه

راهنمای نگهداری صحیح از پودر قهوه برای حفظ عطر و طعم

1. انتخاب محیط نگهداری قهوه را در یک محیط خنک، تاریک و خشک نگه دارید. از تماس آن با نور مستقیم خورشید خودداری کنید تا از افت عطر و طعم جلوگیری شود. 2. استفاده از ظروف مناسب از ظروف هواستان مانند بسته‌بندی‌های مخصوص قهوه یا ظروف با قابلیت بسته‌بندی هوا برای نگهداری استفاده کنید. این …