قهوه دانه

میکس قهوه دانه برای تهیه قهوه اسپرسو

ترکیب قهوه دانه (میکس قهوه) عموما قهوه دانه ای که در سطح جهان در دسترس عمومی وجود دارد دانه های عربیکا و ربوستا هستند،سایر گونه ها به مقدار بسیار کمی تولید می شود و عرضه آن محدود است.بیش از 90% قهوه دانه های مورد استفاده از درخت هایی استحصال میگردند که به صورت وحشی و …