انواع قهوه

روش تهیه قهوه کافئین بالا

راه‌های افزایش کافئین در قهوه: رستینگ، دم‌آوری، و انتخاب گونه کافئین میتواند برای بسیاری از افراد به صورت نیاز روزانه درآمده باشد. بسیاری از جوانان یا ورزشکاران یا افرادی که برای انجام امور روزانه احتیاج به نیروی بیشتری دارند دوست دارند قهوه با کافئین بالا بنوشند. حتی بسیاری از افراد مثل خود من به نوشیدن …