پرکردن پیپ

پر کردن و روشن کردن پیپ

پرکردن و روشن کردن صحیح پیپ میتواند یکی از چالش های اسموکرهای اماتور باشد. البته ممکن است اسموکرهایی که چندین سال است پیپ میکشند هم در پرکردن و روشن کردن صحیح پیپ مشکل داشته باشند. پرکردن و روش کردن پیپ چرا مهم است اگر قادر به درست پرکردن و روشن کردن پیپ نباشد، مسلما به …

پیپ و قهوه

نکات طلایی درباره پیپ

روش روشن کردن پیپ چطور است؟ بهترین نتیجه پس از روشن کردن زمانی بدست می آید که آتش به قسمت میانی آتشگاه رسیده باشد و قسمت بالا هم آتش متعادلی داشته باشد.ابتدا پیپ خود را درون کیسه توتون ببرید و با انگشت شصت خود توتون را درون آتشگاه بریزید، این صحیحترین روش است، البته روش …