پیپ کانادین و توتون کافه آرتین

روش صحیح پر کردن توتون پیپ

اهمیت پرکردن صحیح توتون پیپ: مسلما یکی از مهمترین کاهایی که باید یاد بگیریم، روش صحیح پر کردن توتون پیپ است. اگر توتون پیپ به درستی پر نشود، ممکن است موجب تند سوزی یا کند سوزی توتون شود، همچنین ممکن است سوزش زبان اسموکر را تداعی کند یا باعث بوی ناخوشایندی از توتون پیپ شود. …

انواع توتون پیپ

انواع توتون پیپ

دو گروه عمده توتون ها به شرح ذیل میباشد: تیپ انگلیسی اسکاتلندی که نسبت به گروه بعدی طبیعی تر هستند. تیپ امریکایی که معمولا به روشهای گوناگون معطر می شوند. معمولا اکثر کسانی که به پیپ کشیدن علاقمند هستند توتون های امریکایی را به دلیل معطر تر بودن و سبک تر بودن نسبت به مورد …