فیلتر پیپ بالسا

فیلتر پیپ بالسا، سالم و ارگانیک

درباره چوب بالسا: درخت بالسا در جنگلهای مرطوب و پر باران آمريکای جنوبی رشد ميکند، در کشورهایی همچون اکوادور که سهم بسزايی در توليد چوب بالسا در دنيا دارد .بالسا رشد بسيار سريع دارد و ظرف مدت 6 الی 10 سال آماده برش شده و ارتفاعی حدود 30 متر و قطری بيش از يک متر …