انواع توتون پیپ

انواع توتون پیپ

مقدمه: بسیاری از کاربران سایت و مشتریان به من گفته اند که مباحت مربوط به توتون پیپ بصورت خیلی تخصصی مطرح شده است و ممکن است برای خیلی از اسموکرهای پیپ که دوست دارند توتون انتخاب کنند کاربردی نباشد. در این مقاله سعی خواهم کرد آموزش دهم تا چطور از روی رنگ، کات و عطر …