انواع برگ چای

  انواع چاه سیاه: (محصول نهایی) نام محصول خصوصیات فیزیکی رنگ و عطر زمان دم کشیدن چای سرگل کوچک و کمی پیج خورده پر رنگ / معطر بسیار عالی 15 چای ممتاز متوسط و کمی پیچ خورده پر رنگ / معطر 15 شکسته برگ های شکسته و خرد شده بسیار پر رنگ / عطر کم …