روش صحیح پر کردن توتون پیپ

– پیپ خود را تمیز و آماده استفاده کنید و توتون ها را در صورتی که به هم چسبیده است از هم باز کنید. می توانید آنرا روی صفحه چرمی مخصوص (پد) بریرید و پس از باز کردن و جدا کردن تریشه ها

– توتون را به گونه ای از بالا درون آتشگاه بریزید که خودش به راحتی  واردآتشگاه شده و هیچ فشاری در این مرحله به آن وارد نشود. این کار را ادامه دهید تا وقتی که توتون را از بالا روی آتشگاه میریزید از روی آن پایین بریزد و به اصطلاح سرریز شود.

– مقداری از توتون را با سه انگشت خود به صورت متراکم درآورید.

– توتون متراکم را از بالا درون آتگشاه بفشارید، مقدار ترکم آن بایستی حداکثر به اندازه ای باشد که کمی از آن از روی آتگشاه بیرون باشد.

– با انگشت شصت خود آنرا بفشاید و هیچ گاه انرا را با نوک انگشتان خود به داخل فشار نداده و اجازه دهید که در قسمت پایین آتشگاه کمی از هم بازتر و در قسمت فوقانی آتشگاه متراکم پر شود.

– هنگامی که توتون را آتش میزنید باید روی آن کاملا سرخ شود. ممکن است با یک بار آتش زدن این امر میسر نگردد و مجبور باشید که این کار را دوباره انجام دهید. در صورتی که از پیپ در روز چند بار استفاده می کنید سعی کنید از فندک مخصوص استقاده کنید تا سطح فوقانی آتشگاه شما کمتر بسوزد. فندک های معمولی (مخصوص سیگار) رویه بالایی پیپ شما را می سوزانند در حالی که فندک های مخصوص هم صدمه کمتری به این قسمت وارد می کنند و هم اینکه موقع روشن کردن پیپ، دست شما نخواهد سوخت.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *